Gjest

Kortfilmjury
Short film jury

Biografi / Biography

Wenche Yoon Wolden


Wenche Yoon Wolden ble oppflasket med 8 mm film, spaghetti-westernfilmer og Spielberg gjennom barndommen. Derfra var ikke veien lang til å ville fortelle historier selv og til å fordype seg i materien. Hun studerte filmvitenskap ved NTNU, før turen gikk til filmlinjen ved University of Westminster i London. Selv om drømmen var film, var drømmen om en jobb i MTV større. Etter noen år med jobbing i London, ble det Norge og den norske tv-bransjen, og hun jobber nå med casting og som meditasjon- og yogalærer, i tillegg til å være delvis pensjonert dj og klubbpromotør.


Foto: Ragnhild Holager


Wenche Yoon Wolden was raised on 8mm film, spaghetti westerns, and Spielberg, which made her want to tell her own stories. She studied film science at Norwegian University of Science and Technology, and continued her film studies at University of Westminster in London. Though her dream was to make films, the dream of working for MTV was greater. After a few years working in London, she moved back to Norway to work in the television industry, and she is currently working in casting, in addition to being a meditation and yoga instructor. She is also a partially retired dj and club promotor.


Photo: Ragnhild Holager