Gjest

Biografi / Biography

Rikke Kolding

Filmskaper / Filmmaker


Rikke Kolding jobber kreativt med kjønn og seksualitet i forskjellige medier, som utstillinger, video og fotografi. Hun har en mastergrad i film- og medievitenskap, og har jobbet som programmerer for MIX Copenhagen LGBTQ Film Festival.


Rikke Kolding works creatively with gender and sexuality through different mediums; exhibitions, video, and photography. Kolding holds an MA in Film and Media Studies, and has worked as a programmer for MIX Copenhagen LGBTQ Film Festival.