Gjest

Spillefilmjury
Feature Narrative Jury

Biografi / Biography

Nasra Ali Omar


Nasra Ali Omar er en trommeslager og DJ mest kjent for sine samarbeider innen fusjon/elektronika. I det siste har hun vært aktuell med livemusikkproduksjoner for stumfilmer fra tidlig 1920-tallet. Hun bor i Tromsø og jobber som rådgiver i Tromsø kommune med et spesielt øye for mangfold i kunst og kultur i nord. Hun har bakgrunn som produsent for blant annet TrAP og Tromsø internasjonale filmfestival, og har vært prosjektleder for utvekslingsprogrammet Screen - Connecting Youth Through Films i regi av Nordisk Ungdoms Filmfestival (NUFF) og Tvibit.


Nasra Ali Omar is a drummer and DJ, primarily known for her collaborations within fusion/electronica, and recently she’s been organizing live music events set to 1920s silent movies. A resident of Tromsø, she works for the municipality focusing on diversity in art and culture in the north. She’s been a producer for TrAP and Tromsø International Film Festival, and project manager for the exchange program Screen - Connecting Youth Through Films, headed by Nordic Youth Film Festival (NUFF) and Tvibit.