Gjest

Kortfilmjury
Short film jury

Biografi / Biography

Marja Bål Nango


Marja Bål Nango er norsk-samisk filmskaper utdannet ved Nordland Kunst- og Filmskole og Høgskolen i Lillehammer. I 2013 vant kortfilmen hennes, Før hun kom, etter han dro  Ellen Monague Award for Beste Ungdomsarbeid ved imagineNATIVE Film and Media Arts Festival i Toronto, Canada. Nango var en av tolv filmskapere valgt ut til UP, et utviklingsprogram for kvinnelige filmskapere med mål om å øke kjønnsbalansen i den norske filmindustrien. I 2019 vant hun med filmen Njuokčamat (Tungene) prisen for beste debutfilm ved Tromsø internasjonale filmfestival.


Marja Bål Nango is a Norwegian Sami filmmaker with degrees from Nordland Art and Film college and film studies at Lillehammer University College.

In 2013, her short film Before She Came, After He Left won the Ellen Monague Award for Best Youth Work at the imagineNATIVE Film and Media Arts Festival in Toronto. Nango was one of 12 filmmakers selected to take part in UP, a development programme for female filmmakers aimed at achieving gender balance in Norwegian film industry.

At the 2019 Tromsø International Film Festival, she won the best debut award for her short film, Njuokčamat (The Tongues).