Gjest

Biografi / Biography

Lina Bembe

Regissør og performer / Director and performer


Lina Bembe er en meksikansk performer, regissør og forfatter basert i Berlin. Hun svetter i utvalgte alt-porn-produksjoner, fra feministisk amatør til queer post-porno historier. Hennes første kortfilm som regissør, Ritual Waves, har premiere i oktober 2019. Tidligere i år var hun æresgjest under London Porn Film Festival, og hun har tidligere være Performer in Focus (2017) og jurymedlem (2018) under Berlin Porn Film Festival.  Lina er også en del av teamet bak Sex School Hub (Oslo/Fusion 2018), en plattform for seksualopplysning med seksuelt eksplisitt innhold.
Lina Bembe is a Mexican performer, director and writer based in Berlin. She sweats in selected alt-porn productions, ranging from feminist amateur to queer post-porn narratives. Lina’s first short film, ’Ritual Waves’ will premiere in October 2019. Earlier this year Lina was the Guest of Honour for the London Porn Film Festival, she has also been Performer in Focus and Jury for the Berlin Porn Film Festival in 2017 and 2018 respectively. Lina is also part of the core team of Sex School, an upcoming platform of Explicit Sex Education films.