Gjest

Skeiv Ungdoms jury
Queer Youth Jury

Biografi / Biography

Cecil Ross


Cecil Ross flyttet til Norge da de var 10 år og har alltid vært glad i filmer fra mange forskjellige land og språk. De er veldig glad i historisk nøyaktige klær og filmer som bryter med normer.

Cecil har mange funksjonsnedsettelser og prøver å starte utdanning innen historie med fokus på mennesker og kulturer som ofte blir ignorert eller usynliggjort av historikere. På fritiden jobber de mye med søm og historiske teknikker for å lage klær. De er også frivillig på Skeiv Ungdoms arrangementer.