Kortfilm / Short

Dreaming Like Louis

Rêver comme lui

Louis og Paul er på ferie på landet. Det er varmt, huset er tomt, og de forsøker å nyte ferien. Men paret er i en krise. Pauls avstand vokser og Louis, som føler seg tilsidesatt, søker tilflukt i sine drømmer, som veksler mellom begjær og avvisning, lengsel og ødeleggelse, drømmer og paranoia.

Louis and Paul are on holiday the countryside. It is hot, the house is empty, and they try to enjoy their vacation. But the couple is in crisis. Paul is becoming increasingly distant and Louis, feeling rejected, takes refuge in his dreams, shifting between desire and repulsion, longing and destruction, dream and paranoia.


Trailer

Detaljer / Details

Vises / Screenings

torsdag 1. oktober 2020

kl. 22:00 / 10:00 pm
Kjøp billett / Buy ticket

18 år + / 18 years +