Kortfilm / Short

Progressive Touch

Kan man ha sex til ujevn rytme? Sex som dans som komedie. Tre atmosfæriske, absurde kjærlighetsscener hvis mål er å "forbedre" sexakten ved å komplisere dens rytme og koreografi.

Can you have sex to an irregular rhythm? Sex as dance as comedy. Three absurd love scenes aiming to «improve» the sexual act by complicating its rhythm and choreography.

Trailer

Detaljer / Details

Vises / Screenings

mandag 28. september 2020

kl. 21:30 / 9:30 pm
Kjøp billett / Buy ticket

18 år + / 18 years +