Kortfilm / Short

Journey to the Charbagh

Med inspirasjon fra Sufi-tradisjoner som tolker islamske tekster der kjærlighet og likeverd feires, og med et fokus på Buraq, et bevinget, mytologisk vesen som kan reise til himmelen, er denne filmen en poetisk og eksperimentell utforskning av queerness fra et muslimsk perspektiv.

Drawing upon Sufi traditions of interpreting Islamic sacred texts where love and equality are celebrated, and with a focus on Buraq, a winged, mythological creature with the ability to travel to heaven, Journey to the CharBagh is a poetic and experimental exploration of queerness from a Muslim perspective.

Detaljer / Details

Vises / Screenings

mandag 28. september 2020

kl. 16:30 / 4:30 pm
Kjøp billett / Buy ticket

12 år + / 12 years +