Kortfilm / Short

Instinct

En queer metafysisk kjærlighetshistorie som fletter seg selv inn i ekte og forestilte seksuelle møter i mørkerom, skoger og langs motorveier, hvor kropper kan anta de formene de vil i møte med andre, uten forutinntatthet rundt hva de andre kroppene lyster etter, trenger og ønsker å bli berørt på. Hve betyr det for en queer kropp å aktivt (u)lære antakelser rundt en annens kropps seksualitet, kjønn og drifter?

A queer metaphysical love story weaving itself through real and imagined sexual encounters across darkrooms, forest cruising zones and highway shoulders, where bodies are free to imagine themselves in a multiplicity of forms as they encounter other bodies without preconceived notions of what those other bodies desire, what they will need, and how they should be touched. What does it mean for a queer body to actively (un)learn what it might assume about another body’s sex, gender, and desire?

Detaljer / Details

Vises / Screenings

onsdag 30. september 2020

kl. 22:15 / 10:15 pm
Kjøp billett / Buy ticket

18 år + / 18 years +