Kortfilm / Short

I Am Eva

Eva, født og oppvokst i USSR, lever og arbeider i dag som fotograf i USA. De er kjønnsnøytral.

Hvordan er det å i årevis søke etter sin identitet i oppveksten i Sovjetunionen? Kan år med reiser og å bo i utlandet være med på å besvare spørsmål rundt personlig identitet? Når kan man endelig se seg i speilet og finne svaret?

Eva was born and raised in the USSR and is now a photographer and artist living and working in the United States. They identify as gender neutral.

What is it like spending years looking for your own identity growing up in the Soviet Union? Can years of travel and living in many countries help find an answer to questions around personal identity? When can one finally look in the mirror and find the answer?


Detaljer / Details

Vises / Screenings

mandag 28. september 2020

kl. 16:30 / 4:30 pm
Kjøp billett / Buy ticket

12 år + / 12 years +