Kortfilm / Short

Eat the Rainbow

Eat The Rainbow

Bayani, en merkelig, men snill mann, flytter inn i et nytt nabolag. Han er annerledes enn de andre, noe som fører til frykt og panikk blant naboene, og de forlanger snart at han flytter. Én nabo, Cousin Wonderlette, står ved hans side, og sammen går de til motangrep på opposisjonen, ledet av den skruppelløse eiendomsmegleren Lobelia Gerber.

An odd yet kind man named Bayani moves into a new neighborhood. Different from everyone else, this causes fear and panic amongst the neighbors, who eventually demand for him to leave. Cousin Wonderlette befriends Bayani and together they take on the opposition, led by manipulative and unscrupulous realtor Lobelia Gerber.

Detaljer / Details

Vises / Screenings

søndag 27. september 2020

kl. 19:30 / 7:30 pm
Kjøp billett / Buy ticket

12 år + / 12 years +

lørdag 3. oktober 2020

kl. 17:00 / 5:00 pm
Kjøp billett / Buy ticket

12 år + / 12 years +