Dokumentar / Documentary

Welcome to Chechnya

Presenteres i samarbeid med den Norske Helsingforskomité

En av årets sterkeste og viktigste filmer kommer fra den Oscarnominerte regissøren David France (How to Survive a Plague, The Death and Life of Marsha P. Johnson). Med fri tilgang til subjektene og med et bevisst ansvar for å beskytte deres anonymitet avslører denne dokumentaren medienes underrepresenterte rapportering av forfølgelsen av Tsjetsjenias LGBTQ-personer samtidig som den viser en gruppe menneskers modige og utrettelige arbeid mot regimets brutalitet. Filmen følger disse aktivistene mens de i all hemmelighet og med fare for egne liv jobber for å redde ofre for forfølgelsene, og få dem plassert i trygge omgivelser og gi dem hjelp i prosessen med å søke asyl og komme seg ut av landet.

Vinner av bl.a. Berlinale Panorama Publikumspris og Teddy Activist Award 2020.

One of this year’s most powerful documentaries comes from director David France (How to Survive a Plague, The Death and Life of Marsha P. Johnson). With unrestricted access to his subjects and conscious of his responsibility to protect their anonymity, this documentary reveals the media’s lack of reporting on Chechnya’s persecution of LGBTQ persons while documenting a group of activists working tirelessly against the regime’s brutality. Using deepfake technology to protect the subjects’ identity, we follow them as they risk their own lives in order to save victims of persecution, relocate them in a safe place while assisting in their asylum-seeking process and get them out of the country.

Winner of the Berlinale Panorama Audience Award and the Teddy Activist Award 2020.Detaljer / Details

Vises / Screenings

fredag 25. september 2020

kl. 18:00 / 6:00 pm
Kjøp billett / Buy ticket

12 år + / 12 years +

fredag 2. oktober 2020

kl. 17:00 / 5:00 pm
Kjøp billett / Buy ticket

12 år + / 12 years +