Dokumentar / Documentary

Queer Genius

En innsiktsfull og kreativ dokumentar med unike portretter av fem skeive samtidskunstnere. Vi møter den legendariske lesbiske eksperimentelle filmskaperen Barbara Hammer (1939 - 2019) som snakker om sitt arbeid med å portrettere lesbisk seksualitet mens hun forbereder Evidentiary Bodies, hennes siste utstilling om kreft i New Yorks Whitney Museum. 

Rasheedah Phillips og Camae Ayewa (aka Moor Mother) i kunstnerkollektivet Black Quantum Futurism utforsker afrikanske tradisjoner rundt bevissthet, tid og rom, poeten Eileen Myles som snakker om sin lange karriere og veien til å bli et kjent navn, samt performancekunstneren Jibz Cameron (aka Dynasty Handbag) som, via sin unike og svært karakteristiske estetikk, reflekterer på temaer rundt heltehistorier til det å ikke helt passe inn. 

Regissør Pancake lever på samme plan som sine subjekter, noe som resulterer i en svært intim dokumentar, hvor intervjuene blir mer en samtale mellom medlemmer i en selvvalgt familie.

An insightful and creative documentary exploring the remarkable lives of five queer contemporary female artists.  Legendary lesbian experimental filmmaker Barbara Hammer (1939 - 2019) talk about the work documenting lesbian sexuality while preparing Evidentiary Bodies, her final show about cancer at New York’s Whitney Museum of Modern Art.

Rasheedah Phillips and Camae Ayewa (aka Moor Mother) from the artist collective Black Quantum Futurism explore African traditions around consciousness, time and space; poet Eileen Myles talk about her long career and the road to becoming a household name, while performance artist Jibz Cameron (aka Dynasty Handbag), through her unique and characteristic aesthetics reflect on themes surrounding hero narratives and not fitting in.

Director Pancake’s similar personal experience results in a very intimate film, where the interviews become more of a conversation between members of a chosen family.

Detaljer / Details

Vises / Screenings

tirsdag 29. september 2020

kl. 17:15 / 5:15 pm
Kjøp billett / Buy ticket