Dokumentar / Documentary

Morgana

Etter tyve år som pliktoppfyllende husmor i et kjærlighetsløst og sexløst ekteskap fikk Morgana Muses nok av livet. Desperat i sin ensomhet, og sulteforet på intimitet booket hun en mannlig eskorte for et siste hurra før hun skulle gjøre slutt på alt. Hennes siste natt tok derimot en uventet vending da forholdet med eskorten åpnet opp en ny verden med personlig og seksuell frigjøring.

Etter å ha hørt om en debutkonkurranse for erotiske filmskapere regisserte og spilte hun i Duty Bound, en film basert på sin egen historie. Overraskende vant hun konkurransen, og ble med ett kastet inn på den internasjonale scenen for feministisk porno. Hennes nye liv smelter sammen med kunsten, hvor Morgana bruker erotisk film som et verktøy for sin kreative renselse, samtidig som hun kjemper mot fortidens demoner. Et vakkert portrett av et feministisk ny-pornografisk ikon i all sin praktfullhet og skjørhet.After 20 years as a dutiful housewife stuck in a loveless, sexless marriage, Morgana Muses has had enough of her dreary life. Desperately lonely and starved of intimacy, she books a male escort for one last hurrah before ending it all. Her final night takes an unexpected turn when her relationship with the escort opens up a new world of personal and sexual freedom.

After hearing about a competition for first time erotic filmmakers, Morgana directs and stars in a film about her own story, Duty Bound. Unexpectedly her film wins, catapulting her into the international Feminist Porn community.

Life merges with art as Morgana uses erotic filmmaking as a tool for creative catharsis, while struggling with demons from her past. A beautiful portrait of a feminist, new wave-pornographic icon in all her glory and fragility.Detaljer / Details

Vises / Screenings

lørdag 26. september 2020

kl. 18:00 / 6:00 pm
Kjøp billett / Buy ticket

18 år + / 18 years +