Dokumentar / Documentary

My Body is Political

Meu corpo é politico

Ifølge organisasjonen Transgender Europes globale statistikker er det i Brasil spesielt transkvinner som står mest i fare. for å bli drept. Det er også i Brasil at LHBTQI-grupper har organisert seg for å forsvare den grunnleggende retten til å fritt velge seksuell orientering og kjønnsidentitet. Alice Riff ble med i denne kampen som en skarp og distansert observatør.

Filmen følger fire personer som lever og bor i São Paulos fattige strøk, og fortellerstilen er en blanding av deres personlige liv og bredere sosiale sammenhenger, og setter fokus på det brasilianske transmiljøet og de politiske kampene det står overfor.


Etter filmen blir det samtale mellom regissør Alice Riff og journalist Ingrid Fadnes. Det blir også en kort presentasjon av den nylig publiserte, norske oversettelsen av romanen Slemme piker, skrevet av den argentinske skuespilleren og transkvinnen Camila Sosa Villada.

According to the Transgender Europe’s global statistics, it is in Brazil that especially transgender women are most likely to be murdered. It is also here that LGBTIQ groups have organized in order to defend the fundamental right to freely choose one's sexual orientation and gender identity. Alice Riff joins this fight with a sharp sense of distanced observation.

The film follows four transgender people who live in poor neighborhoods in São Paulo, with a narrative that is a mix of their intimate lives and broader social context, raising questions about the Brazilian transgender community and their political disputes.


Post screening discussion with director Alice Riff and journalist Ingrid Fadnes. There will also be a short presentation of the newly published Norwegian translation of the novel Bad Girls, written by the Argentinian actor and trans woman Camila Sosa Villada.

Trailer

Detaljer / Details

Vises / Screenings

lørdag 26. september 2020

kl. 13:00 / 1:00 pm
Kjøp billett / Buy ticket

12 år + / 12 years +