Dokumentar / Documentary

March for Dignity

Presenteres i samarbeid med den Norske Helsingforskomité
Presented in collaboration with The Norwegian Helsinki Committee

I Tbilisi, Georgia, planlegger en liten gruppe LHBTI+ aktivister å gjennomføre landets første Pride-marsj. De møter overveldende mostand fra myndighetene, høyreekstreme grupper og den georgiske ortodokse kirken, noe som har ført til mange angrep på det skeive miljøet. Kirken har også oppfordret til motprotester, noe som igjen har ført til en oppblomstring av hat og vold. Georgia står overfor medlemskap i EU og løsrivelse fra Russland, og befolkningen må velge mellom å kjempe for fremskritt og menneskerettigheter, eller å overgi seg til Russlands påvirkning. Midt oppi dette står en gruppe aktivister og Pride-organisatorer som kjemper for aksept og synlighet i et land i utvikling.

Presenteres i samarbeid med Den Norske Helsingforskomité.

In Tbilisi, Georgia, a small group of LGBTI+ activists attempt to conduct the first Pride march in the country. They face overwhelming opposition from far-right groups, the government, and the Georgian Orthodox Church, which has led to a history of attacks on the LGBTI+ community, often inciting rallies of thousands of violent counter protestors. With membership of the European Union, and anti-Russian sentiment firmly on the political agenda, Georgians are at a turning point in history where they must choose to fight for progress and human rights, or concede to greater Russian influence. In the midst of this geopolitical turmoil, the committed organizers of Tbilisi Pride bravely strive to be visible in their evolving country.

Presented in collaboration with The Norwegian Helsinki Committee.


Detaljer / Details

Vises / Screenings

lørdag 26. september 2020

kl. 15:30 / 3:30 pm
Kjøp billett / Buy ticket

15 år + / 15 years +