Dokumentar / Documentary

Always Amber

Som 17-åring valgte Amber å bruke det svenske kjønnsnøytrale pronomenet hen, og begynte i konsultasjon hos en terapeut som spesialiserer seg i kjønnsidentitet. Hen er en del av en ny queer generasjon som med selvsikkerhet forlanger den friheten og de mulighetene som samfunnet ikke fritt tilbyr dem.

Denne dokumentaren, som går over en periode på tre år, portretterer ikke kun Ambers personlige reise, men også vennskapet med Sebastian. De støtter hverandre gjennom sine prosesser og er over lang tid uatskillelige, men vennskapet slår brister når de hver for seg opplever kjærlighet.


At seventeen Amber chose to use the Swedish gender-netutral pronoun hen, and began seeing a therapist specializing in gender identity. Amber is a part of the new queer generation who confidently demands the liberty and possibilities not freely given to them by society.

This documentary spans over a period of three years, and in addition to Ambers journey, it is also a portrait of the friendship with Sebastian. They support each other through thick and thin, inseparable until they in individual ways experience first love, and cracks begin to appear in the foundation of their friendship.Detaljer / Details

Vises / Screenings

søndag 27. september 2020

kl. 13:00 / 1:00 pm
Kjøp billett / Buy ticket