Panelsamtale / Panel talk

Når "jævla homo" blir politisk ideologi

Etter visningen av Her Story, SØNDAG 27. SEPTEMBER KL. 15.00

Nyheten om konsentrasjonsleirlignende leire for skeive menn i Tsjetsjenia traff internasjonale medier som en bombe i 2017. Den internasjonale fordømmelsen var nådeløs. Og samtidig som aktivister, politikere og meningmann verden over protesterte, så vi stadig nye eksempler på angrep på skeive over hele Europa, både med støtte fra landenes myndigheter, eller med aksept og tordentaler mot «lhbt-ideologi» og «sodomitter».

Hva er det som får myndighetene i en rekke europeiske land til å fremme politikk basert på homofobiske og transfobiske verdier? Hvilke konsekvenser har denne politikken? Og hvorfor er det så vanskelig å gjøre noe med det?

Samtalen arrangeres av Den norske Helsingforskomité i etterkant av visning av filmen HER STORY.

Andre filmer som inngår i dette spesialfokus-programmet er WELCOME TO CHECHNYA og MARCH FOR DIGNITY.
When "fucking fag" becomes political ideology

After screening of Her Story, SUNDAY SEPTEMBER 27th, 3PM

The news about concentration camp-like internment for queer men in Chechnya hit the international media like a bomb in 2017. The international community’s condemnation was ruthless. At the same time as activists, politicians and civilians protested, we saw an increase in new attacks on LGBTQI+ persons all over Europe, supported by their governments through acceptance and roaring speeches against “LGBT ideology” and “sodomites”.

What makes the governments of many European countries focus on politics based on homophobic and transphobic values? What are the consequences of these politics? And why is it so difficult to do something about it?

This panel is organized by The Norwegian Helsinki Committee and will follow immediately after the screening of HER STORY.

Other films included in this special focus event are WELCOME TO CHECHNYA and MARCH FOR DIGNITY.